27 เม.ย. 66 สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดำเนินการทวนสอบรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2565 (ทั้งหลักสูตร วท.บ.เคมี และ คบ.เคมี) โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 2 ท่าน

27 เม.ย. 66 สาขาวิชา

Read more

2 เมษายน 66 ตัวแทนบุคลากรสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (อ.มลและอ.หนึ่ง) ร่วมกันมอบทุนสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 5,000 บาท

2 เมษายน 66 ตัวแทนบุ

Read more

บรรยากาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ (รอบสุดท้าย) ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2566

บรรยากาศการรับสมัครเ

Read more

สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมต้อนรับนักเรียนที่จะมาร่วมเข้าค่าย “สานฝันฉันอยากเรียนครูเลย” ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 3-4 ธันวาคม 2565 ณ อาคาร 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สาขาวิชาเคมี มหาวิทย

Read more

แจ้งนักศึกษาที่ยังไม่ยืนยันสิทธิ์ ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/64 ม.ราชภัฏเลย

แจ้งนักศึกษาที่ยังไม

Read more

สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมีทั้ง 2 ท่าน

สาขาวิชาเคมี มหาวิทย

Read more

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 !!

“สาขาวิชาเคมี

Read more

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (วท.บ) และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (คบ.เคมี) !!

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศ

Read more
ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort