กาศการนำเสนอเค้าโครงโครงการวิจัยทางเคมี ของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/คณะวิทย์

กาศการนำเสนอเค้าโครงโครงการวิจัยทางเคมี ของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566

นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2-3 (วท.บ.เคมีประยุกต์) พร้อมต้อนรับพี่บัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ 29 และ 31 สิงหาคมนี้
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/คณะวิทย์

นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2-3 (วท.บ.เคมีประยุกต์) พร้อมต้อนรับพี่บัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ 29 และ 31 สิงหาคมนี้

สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต วท.บ.เคมี #รหัส60 #รหัส61 ในงานซ้อมรับปริญญา วันที่ 29 สิงหาคม 2566
ข่าวสาร/คณะวิทย์

สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต วท.บ.เคมี #รหัส60 #รหัส61 ในงานซ้อมรับปริญญา วันที่ 29 สิงหาคม 2566

บัณฑิต คบ.เคมี #รหัส59 #รหัส60 ในวันซ้อมรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ #สาขาวิชาเคมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/คณะวิทย์

บัณฑิต คบ.เคมี #รหัส59 #รหัส60 ในวันซ้อมรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ #สาขาวิชาเคมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย