ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ของสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้งหลักสูตร วท.บ.เคมีประยุกต์ และ คบ. เคมี

Read more

27 เม.ย. 66 สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดำเนินการทวนสอบรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2565 (ทั้งหลักสูตร วท.บ.เคมี และ คบ.เคมี) โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 2 ท่าน

27 เม.ย. 66 สาขาวิชา

Read more

2 เมษายน 66 ตัวแทนบุคลากรสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (อ.มลและอ.หนึ่ง) ร่วมกันมอบทุนสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 5,000 บาท

2 เมษายน 66 ตัวแทนบุ

Read more

บรรยากาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ (รอบสุดท้าย) ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2566

บรรยากาศการรับสมัครเ

Read more

25 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย ดร.วิไลวรรณ สิมเชื้อ ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และตัวแทนบุคลากรสาขาวิชาเคมี

25 ธันวาคม 2565 สาขา

Read more

สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมต้อนรับนักเรียนที่จะมาร่วมเข้าค่าย “สานฝันฉันอยากเรียนครูเลย” ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 3-4 ธันวาคม 2565 ณ อาคาร 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สาขาวิชาเคมี มหาวิทย

Read more
ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort