นางสาวรัศมี นนที

ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

อาจารย์
Loei Rajabhat University
234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand

นางสาวรัศมี นนที

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:
E-mail: niramol.sri@lru.ac.th , niramon_mol@hotmail.com
Website: http://chem.sci.lru.ac.th/th/niramol_sri/

ผลงานวิชาการ

Publication


 

รายวิชาที่สอน

ผลงานวิจัย

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH