วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ของสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่มอบทุนสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ของสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่มอบทุนสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564

บรรยากาศการรับสมัครและรายงานตัว ในวันที่ 27 ก.พ. 64 ของสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่มอบทุนสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียนที่มาสมัครเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) อีก 2 คน 😊 😊
นักเรียนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.นภัสสร วงเปรียว (084-400-8055) หรือ อ. ภัทรานุช ผงสุข (080-319-7773)
ปล. ทุนสนับสนุนการศึกษาของหลักสูตร วท.บ. เหลือเพียง 5 ทุนเท่านั้นครับ !!
简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH