25 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย ดร.วิไลวรรณ สิมเชื้อ ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และตัวแทนบุคลากรสาขาวิชาเคมี

25 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย ดร.วิไลวรรณ สิมเชื้อ ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และตัวแทนบุคลากรสาขาวิชาเคมี (อ.ออม อ.หนึ่ง อ.มลและพี่หมี) ร่วมกันมอบทุนสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 5,000 บาท 🅱️🅱️ให้กับนักเรียนที่มารายงานตัวในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (คบ.เคมี)
👩‍🎓สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอต้อนรับว่าที่นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ทุกคนครับผม 👩‍🎓
简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH