20 เม ย 64 สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Lyophilizer; Freeze Dryer) ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี (วท.บ. และ คบ.)

20 เม ย 64 สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Lyophilizer; Freeze Dryer) ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี (วท.บ. และ คบ.)

20 เม ย 64 สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Lyophilizer; Freeze Dryer) ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี (วท.บ. และ คบ.)

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH