ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

2 เมษายน 66 ตัวแทนบุคลากรสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (อ.มลและอ.หนึ่ง) ร่วมกันมอบทุนสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 5,000 บาท

2 เมษายน 66 ตัวแทนบุคลากรสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (อ.มลและอ.หนึ่ง) ร่วมกันมอบทุนสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ?️?️ให้กับนักเรียนที่มารายงานตัวในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (คบ.เคมี) จำนวน 2 คน
?‍?สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอต้อนรับว่าที่นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ?‍? แล้วเจอกันวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566 ครับผม ??
ความรู้สึกทั้งหมด

27