แจ้งนักศึกษาที่ยังไม่ยืนยันสิทธิ์ ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/64 ม.ราชภัฏเลย

แจ้งนักศึกษาที่ยังไม่ยืนยันสิทธิ์ ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/64 ม.ราชภัฏเลย
💻ลิงค์ยืนยันสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย https://cvrf1.lru.ac.th/
🖥ตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์แล้วได้ที่ลิงค์
https://cvrf1.lru.ac.th/showDataSuccess.php
🧑‍🏫สำหรับนักศึกษาที่เข้ายืนยันสิทธิ์ไม่ได้ ให้แจ้งปัญหาตามลิงค์ https://forms.gle/TXQLHdnCLCjAABzu6
🛑ระบบจะปิดให้ยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น.

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH