เลี้ยงขอบคุณนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ที่ช่วยให้โครงการ “ค่ายเคมีวิชาการ” ประจำปี 2565 ของสาขาวิชาเคมี

เลี้ยงขอบคุณนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ที่ช่วยให้โครงการ "ค่ายเคมีวิชาการ" ประจำปี 2565 ของสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผ่านไปได้ด้วยดีครับ #งานไม่ใหญ่แน่นะวิ #เป๋าแฟ้บ 😊 😊

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH