สาขาวิชาเคมี มีทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ตัวแทนคณาจารย์สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มอบทุนสนับสนุนค่าเทอม (จำนวน 5,000 บาท) ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ที่มารายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาเคมี

สำหรับนักเรียนที่สนใจจะเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถมาสมัครและมารายงานตัวได้อยู่ครับ
(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 084-400-8055 อ. นภัสสร วงเปรียว, 080-319-7773 อ. ภัทรานุช ผงสุข)

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH