สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภัสฎาพร​ แสงจันทร์ นักศึกษา วท.บ. เคมี ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 และได้เข้าทำงานในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ” กับ​บริษัท​ไท่ผิงเอทานอล​ จำกัด

สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวภัสฎาพร​ แสงจันทร์ นักศึกษา วท.บ. เคมี ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 และได้เข้าทำงานในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ” กับ​บริษัท​ไท่ผิงเอทานอล​ จำกัด ต.ศาลาลำดวน​ อ.เมือง​ จ.สระแก้ว
สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอร่วมแสดงความยินดีด้วยครับ 😊
简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH