สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี “คนที่ 11” ประจำปีการศึกษา 2564 ครับ 😊 #ความตั้งใจของนักศึกษาจะนำพาสู่ความสำเร็จ

สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี "คนที่ 11" ประจำปีการศึกษา 2564 ครับ 😊 #ความตั้งใจของนักศึกษาจะนำพาสู่ความสำเร็จ

ในการนี้ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ยังได้มอบทุนสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองให้กับนักศึกษาใหม่ จำนวน 5,000.00 บาท ☺️

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH