สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี “คนที่ 10” ประจำปีการศึกษา 2564 ครับ

สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี "คนที่ 10" ประจำปีการศึกษา 2564 ครับ 😊

ในการนี้ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ยังได้มอบทุนสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองให้กับนักศึกษาใหม่ จำนวน 5,000.00 บาท ☺️

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH