วันที่25 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบทุนสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันที่25 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบทุนสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียนที่มาสมัครเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) อีก 1 คน

วันที่25 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบทุนสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียนที่มาสมัครเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) อีก 1 คน

นักเรียนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.นภัสสร วงเปรียว (084-400-8055) หรือ อ. ภัทรานุช ผงสุข (080-319-7773)
ปล. ทุนสนับสนุนการศึกษาของหลักสูตร วท.บ. เหลือเพียง 7 ทุนเท่านั้นครับ !!
 
 
 
 
 
 
 
 
简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH