วันที่ 1 มีนาคม 2564 ของสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบทุนสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียนที่มาสมัครเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

วันที่ 1 มี.ค. 64 ของสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบทุนสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียนที่มาสมัครเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

วันที่ 1 มี.ค. 64 ของสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบทุนสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียนที่มาสมัครเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) อีก 2 คน 😊 😊
นักเรียนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.นภัสสร วงเปรียว (084-400-8055) หรือ อ. ภัทรานุช ผงสุข (080-319-7773)
ปล. ทุนสนับสนุนการศึกษาของหลักสูตร วท.บ. เหลือเพียง 3 ทุนเท่านั้นครับ !!
ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort