ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาใหม่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาใหม่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายนนี้ อย่าลืมเข้าร่วมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่าน Zoom Cloud Meeting เริ่มลงทะเบียนเข้าระบบตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป นักศึกษาสามารถเข้าลิงก์ ตาม QR CODE ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หรือจะกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลย !!