ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 !!
นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้ารับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน สามารถเลือกส่งเอกสารขอรับทุนฯได้ 3 ช่องทาง (เลือกส่งช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) ดังนี้
. Inbox มายัง Facebook Page: สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2. E-mail: suwatchai_fic@hotmail.com
3. ส่งด้วยตนเองที่ อ.สุวัชชัย มิสุนา สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อาคาร 4 (ตึกแฉก) (โทร 096-620-1563)
ระยะเวลาในการส่งใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564 ในวัน-เวลาราชการ (08.30-16.30 น.)
ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort