ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 !!

“สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์มอบทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (คบ.เคมี) ชั้นปีที่ 1 หมู่เรียน ค.6412 เดือนละ 1,250 บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)ต่อคน จำนวน 5 ทุนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน”
นักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 ที่สนใจ สามารถดูประกาศการรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ตาม รูปด้านล่าง หรือสามารถดาวน์โหลดประกาศการรับสมัครฯ ตาม Link ด้านล่างครับ
ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort