ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2564 ของหลักสูตร คบ.เคมี (4 ปี) !! สามารถเข้าไปดูรายละเอียดงานการงานตัว

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2564 ของหลักสูตร คบ.เคมี (4 ปี) !!
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดงานการงานตัว ตาม Link ด้านล่าง https://academic.lru.ac.th/th/?p=911…